Zapraszamy kwalifikowanych pracowników ochrony na kurs doskonalący.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu takiego kursu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 roku przewidziano minimum 40 godzin kursu a w tym:
♦ 4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
♦ 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
♦ 12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
♦ 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony
i technik interwencyjnych.

 

Kursy w Szkole Bezpieczeństwa są zorganizowane w taki sposób, aby jak najmniej kolidowały z innymi obowiązkami kursantów. Zajęcia są rozłożone w czasie i kursant ma możliwość wybrać sobie terminy, w których zaliczy poszczególne elementy kursu.

 

TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSU:

06 czerwiec 2023 r., godz. 8:00. Warszawa, ul. Radiowa 14

12 czerwiec 2023 r., godz. 8:00. Warszawa, ul. Radiowa 14

24 czerwiec 2023 r., godz. 8:00. Warszawa, ul. Radiowa 14

CENA: 500 zł
Pobierz formularz rejestracyjny TUTAJ.

UWAGA! Dla grup zorganizowanych mamy możliwość zorganizować kurs w każdym większym mieście. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.